KULTUUR

VWSV: (Verenigde Waardegedrewe Studentevereniging)

2 Tim 3:15 “……..jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus.”

VWSV in ons skool val onder die vaandel van die landswye VWSV-organisasie. Dis ‘n organisasie wat dit ten doel het om ‘n geestelike bediening te wees onder die jeug in samewerking met skole en plaaslike kerke. Die fokus val op die bediening van die kind ten opsigte van sy geestelike lewe, maar ook sy welsyn in die algemeen. Die hoofdoel van die VWSV is dus om die rol van “saad saai” te speel. Die Bybel is sentraal waaruit verlossing, norme en waardes, beginsels, medemenslikheid, ens. geleer word. Verskeie tipe aanbiedings word gebruik om leerders as sodanig toe te rus.  Eie tydse kontemporêre geestelike musiek word gebruik in hierdie bedieningsveld waar leerders onder andere leer lofprys en aanbid. Sendingwerk en uitreiking is ook ‘n baie belangrike deel van VWSV waar leerders ook ‘n betekenisvolle verskil aan die lewe van ander mense kan maak.

UITREIKAKSIES

Voedingsprojekte
Skenk rolstoel aan gestremde leerders

EISTEDDFOD KOOR EN DANS GROEP

KOOR: JUNIOR & SENIOR

Laerskool Witrivier se seniorkoor bestaan uit Gr 4-7 leerders en die juniorkoor uit Gr 1-3 leerders wat aan die begin van elke jaar aan oudisies deelneem. Kooroudisies begin na afloop van die Interlaer. Die koorleiers is juffrou Elmarie Hansen en juffrou Carin Walter met Me. Erna Visagie, die begeleidster.

JUNIOR DANS GROEP & EISTEDDFOD

Eisteddfod: beteken “to celebrate the arts”. Die dissipline waaraan deelgeneem kan word is Voordrag en Drama, Dans, Visuele Kuns, Ligte Musiek, Klassieke Vokaal, kore en Klassieke Instrumentaal.

REDENAARS

ATKV, RADIKAAL, OPPI-TONG-AF & INTERNE

Daar is vier  kompetisies waarvoor ons vanjaar kan inskryf.  Hier volg ‘n kort beskrywing en inligting van elkeen.  Kyk asb na die inskrywingsfooi en sluitingsdatums.  Ons gaan vanjaar geen laat inskrywings aanvaar nie.

1.  ATKV Redenaars
Die ATKV-Redenaarskompetisie vereis ‘n oorredende en beredeneerde toespraak. Die hoofdoel is nie die oordra van kennis aan die gehoor nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed. Daar mag slegs ‘n beperkte aantal leerders inskryf.  Roer dus jul litte as julle vir die kompetisie wil inskryf.

 2.   Radikale Redenaars
Die RRF streef daarna om vir ALMAL die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree deur ‘n toespraak te lewer. Redenaars op skoolvlak is meer as net praat-kompetisies. Nie net lewer redenaars ‘n positiewe bydrae tot elke spreker se selfvertroue en selfkonsep nie, maar dit dra ook tot verbeterde kommunikasie vermoëns by. Ons poog om die RRF so lekker, lig en informeel as moontlik te hou. Klem val op aanmoediging en motivering, eerder as kritiek.

Temas / Onderwerpe

Die temas en onderwerpe vir alle grade is heeltemal oop. Leerders is meer as welkom om hul ATKV  toesprake weer te gebruik, maar kan ook iets nuuts skryf vir die geleentheid. Die enigste vereiste van die RRF is dat leerders beredeneerbare toesprake moet hê.

Graad R – 3:  Nie langer as 4 minute nie.
Graad 4 – 7:  Nie langer as 5 minute nie

Afdelings

R01 – Afrikaans Moedertaal
R02 – Afrikaans Addisionele Taal
R03 – Engels Moedertaal
R04 – Engels Addisionele Taal
R05 – Tweetalig (50% Afrikaans / 50% Engels)
R06 – Afrikaanse Spanredenaars
R07 – Engelse Spanredenaars
R08 – Eksperimentele Afdeling (Individueel
R09 – Eksperimentele Afdeling (Groepe)
R10 – Engelse Eksperimentele Afdeling (Individueel)
R11 – Engelse Eksperimente Afdeling (Groepe)

Daar is ook ‘n Radikale skryffees en –leesfees

Skryffees

Leerders skryf graag gedigte, kortverhale, stories en selfs lirieke en die RSF gee hulle die geleentheid om hierdie skryfstukke in te skryf ten einde kommentaar en terugvoer te kry. Skole mag enige hoeveelheid leerders inskryf en leerders mag enige hoeveelheid skryfstukke inskryf.

Afdelings

S01 – Afrikaanse Poësie
S02 – English Poetry
S03 – Afrikaanse prosa / kortverhale
S04 – English prose / short stories
S05 – Eksperimenteel

Leesfees

L01 – Afrikaanse Prosa (Laerskool – maks. 2minute)
L02 – Afrikaanse Poësie (maksimum 2 minute)
L03 – English Prose (Primary school – max 2min)
L04 – English Poetry (Maximum 2 minutes)

Ons versoek vriendelik dat leerders tydens voorbereiding oplet na die tyd. Vereistes en riglyne:

  1. Enige werk mag gelees word – geen beperking op skrywers of tipe leesstuk. ‘n Uitreksel mag ook uit ‘n werk voorgelees word
  2. Alle aanbiedings moet formeel wees, met ander woorde, in skooldrag en geen hulpmiddels nie.
  3. Elke leser stel eers homself voor, die naam van die werk en die skrywer. Bv. Ek is Manie van der Merwe, ek lees vandag vir u “Lappies” van Dana Snyman.
  4. By die uitdunrondtes word slegs voorbereide leesstukke voorgelees. Slegs by die Nasionale

Finaal sal onvoorbereide leesstukke ook gegee word. (sal bevestig word)

3.  Oppie-Tong-Af
Oppie tong af  is vir die dapperes en die kreatiewes wat bereid is om te waag.  Oppie tong af is ‘n platform vir waar redenaars hul sê kan sê.  Ons fokus op individuele sprekers, spanredenaars en vermaaklikheidstoesprake in Afrikaans en Engels.

Afdelings

Afrikaans: Span Voorbereid
Afrikaans: Span Onvoorbereid
English: Individual Prepared
Afrikaans: Individueel Onvoorbereid
English: Individual Unprepared
English: Group Unprepared
Afrikaans Individueel Voorbereid
English: Group prepared
Afrikaans: Individueel Vermaaklikheidstoespraak

Temas en onderwerpe:
Enige tema solank die toespraak beredeneerbaar is

4.   Interne Redenaars
Die kompetisie is slegs vir leerders van Laerskool Witrivier.  Dit is ‘n lekker kompetisie.  Ons doel is om kinders te leer om voor ‘n gehoor te praat en om hul sê te sê.

Temas:
Enige tema solank die toespraak beredeneerbaar is

Vir meer inligting kan u gerus die volgende webtuistes besoek
www.atkv.org.za
www.oppietongaf.co.za
www.radikaleredenaar.co.za

Kontak ons \
contact us
(013) 751 – 2231 / 2
laerwitr@myconnection.co.za
(013) 750 – 1064
Mon - Fri / 9AM - 5PM

Slider